Nejvýraznější změnou je dláždění parkoviště. V interiéru byla instalovaná vířivka, která bude součástí wellness.